[1]
ชามพูนท ร. 2010. Critical Care Journal Club. Clinical Critical Care. 18, 1 (Mar. 2010), 27–28.