[1]
รุ่งเรืองหิรัญญา ส. 2010. Critical Care Quiz. Clinical Critical Care. 18, 1 (Mar. 2010), 29.