[1]
ชามพูนท ร. 2009. Critical Care Journal Club. Clinical Critical Care. 17, 2 (Jun. 2009), 19–20.