(1)
พีรพรรัตนา ส.; ศรีสวัสดิ์ ณ. What Is CRRT?. Clin Crit Care 2013, 21, 23-24.