(1)
โชคงามวงศ์ น.; ปุญญถาวร ส. A 22 Year-Old Man With Acute Abdominal Pain. Clin Crit Care 2010, 18, 21-25.