[1]
อัศววรฤทธิ พ. and คงวิบูลยวุฒิ ม., “A 48-year-old woman with Acute Dyspnea”, Clin Crit Care, vol. 29, no. 1, pp. 9–11, Jun. 2021.