[1]
โชคงามวงศ์ น. and ปุญญถาวร ส., “A 22 year-old man with acute abdominal pain”, Clin Crit Care, vol. 18, no. 2, pp. 21–25, Jun. 2010.