กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจจีโนทัยป์เพศตัวอย่างดีเอ็นเอมนุษย์ โดยวิธี real-time PCR ด้วยคู่ไพรเมอร์ CDY-1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล