กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างคลอร์มีควอต ไดควอต เมพิควอต และพาราควอต ในผักและผลไม้โดยเทคนิค LC-MS/MS Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy