[1]
ศรีมังกรแก้ว ภ., ประดับทอง อ., สิรันทวิเนติ จ., เชยชมศรี ส. และ เชยชมศรี ว. 2020. การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 62, 1 (มี.ค. 2020), 16–25.