[1]
เวชประสิทธิ์ น., จเรสิทธิกุลชัย จ., เผ่านักรบ น. และ รอยตระกูล ส. 2020. การประเมินผลเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลินทรีย์ต่อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 62, 2 (มิ.ย. 2020), 59–75.