(1)
เวชประสิทธิ์ น.; จเรสิทธิกุลชัย จ.; เผ่านักรบ น.; รอยตระกูล ส. การประเมินผลเปปไทด์สังเคราะห์ต้านจุลินทรีย์ต่อ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus. ว กรมวิทย พ 2020, 62, 59-75.