(1)
ไตรศิริวาณิชย์ ส.; ชัยอารยะเลิศ อ. การทวนสอบวิธีตรวจปริมาณแอนติเจนของ Diphtheria ในวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ. ว กรมวิทย พ 2020, 62, 76-85.