(1)
อุทยมกุล ส. การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่: ประสบการณ์จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร: การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล. ว กรมวิทย พ 2023, 65, 325-338.