[1]
ศรีมังกรแก้ว ภ., ประดับทอง อ., สิรันทวิเนติ จ., เชยชมศรี ส., และ เชยชมศรี ว., “การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของน้ำดีจระเข้ (Crocodylus siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley”, ว กรมวิทย พ, ปี 62, ฉบับที่ 1, น. 16–25, มี.ค. 2020.