[1]
อุทยมกุล ส., “การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลในการตรวจหาเชื้ออุบัติใหม่: ประสบการณ์จากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร: การเตรียมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล”, ว กรมวิทย พ, ปี 65, ฉบับที่ 4, น. 325–338, ธ.ค. 2023.