[1]
อินสว่าง เ., อ่อนเส็ง ส. , แสงโสรัตน์ ณ., ไชยสิทธิ์ ณ. and บุญจันทร์ อ. 2021. คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย. Health Science Clinical Research. 36, 2 (Dec. 2021), 13–24. DOI:https://doi.org/10.1016/hscr.v36i2.252237.