(1)
อินสว่าง เ.; อ่อนเส็ง ส. .; แสงโสรัตน์ ณ.; ไชยสิทธิ์ ณ.; บุญจันทร์ อ. คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย. HSCR 2021, 36, 13-24.