[1]
อินสว่าง เ., อ่อนเส็ง ส. ., แสงโสรัตน์ ณ., ไชยสิทธิ์ ณ., and บุญจันทร์ อ., “คุณภาพผลิตภัณฑ์โลหิตเม็ดเลือดแดงเข้มข้นชนิดเม็ดเลือดขาวตํ่าของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย”, HSCR, vol. 36, no. 2, pp. 13–24, Dec. 2021.