[1]
อุดมกิจพิพัฒน์ จ., โสภา น. และ เศาจวุฒิพงศ์ ร. 2018. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ในการดูแลตนเอง และทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 1, 1 (มิ.ย. 2018), 35–45.