[1]
ณ นคร น. 2020. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี . วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 3, 2 (ธ.ค. 2020), 30–44.