[1]
เทโหปการ ณ., มณีวัต ธ. และ สุวรรณบูรณ์ จ. 2022. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบถอนรากชนิดดัดแปลง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 1 (มิ.ย. 2022), 99–109.