[1]
คงพาณิช ส., พุทธาพิทักษ์ผล ส. และ ดิฐศิระพงศ์ ณ. 2022. การจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ด้วยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 2 (ธ.ค. 2022), 42–51.