(1)
ชูวงศ์ จ. กลยุทธ์การลดการตีตราของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในชุมชน จังหวัดตรัง. J Health Res and Innov 2019, 2, 255-266.