(1)
เทโหปการ ณ.; มณีวัต ธ.; สุวรรณบูรณ์ จ. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบถอนรากชนิดดัดแปลง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี. J Health Res and Innov 2022, 5, 99-109.