[1]
ณ นคร น. ., “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ”, J Health Res and Innov, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 30–44, ธ.ค. 2020.