[1]
ทีปะปาล ธ., “บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งด้วยวิธีการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเอง”, J Health Res and Innov, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ธ.ค. 2020.