[1]
จิรายุสวุฒิธนา ณ., “การพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกและปากมดลูกออกทั้งหมดแบบผ่าตัดเปิดทางหน้าท้องและผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก: กรณีศึกษา 2 ราย”, J Health Res and Innov, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 110–123, มิ.ย. 2022.