[1]
เทโหปการ ณ., มณีวัต ธ., และ สุวรรณบูรณ์ จ., “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบถอนรากชนิดดัดแปลง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”, J Health Res and Innov, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 99–109, มิ.ย. 2022.