[1]
คงพาณิช ส., พุทธาพิทักษ์ผล ส., และ ดิฐศิระพงศ์ ณ. ., “การจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ด้วยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสุรินทร์”, J Health Res and Innov, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 42–51, ธ.ค. 2022.