[1]
ตรรกเมธา ฐ. 2019. การศึกษาย้อนหลังภาวะ Phacomorphic และ Phacolytic glaucoma ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2561. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 1, 2 (ธ.ค. 2019), 71–82.