[1]
งามดี ผ. 2020. การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง : กรณีศึกษา . วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 2, 2 (ธ.ค. 2020), 265–280.