[1]
ภูหงษ์ทอง ม. 2021. Editorial Note. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 3, 1 (มิ.ย. 2021).