[1]
Sookthon, C. 2022. ปัจจัยทำนายการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดสูตรแรกในผู้ป่วย ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดลุกลาม. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 4, 1 (มิ.ย. 2022), 69–84.