[1]
ประสารศิวมัย ว. 2022. ผลการผ่าตัดรักษาทางเดินท่อน้ำตาอุดตันและลักษณะปัจจัย ที่ทำให้เกิดการอุดตันซ้ำภายหลังการผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน ด้วยวิธีการผ่าตัดภายนอก ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 4, 1 (มิ.ย. 2022), 53–68.