[1]
ภูหงษ์ทอง ม. 2022. Editorial Note. วารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 4, 1 (มิ.ย. 2022).