(1)
บุบผาทาเต อ. .; เชื้อลิ้นฟ้า ส.; จิตรากุล ร. การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565:. JKKPHO 2023, 5, 199.