[1]
ตรรกเมธา ฐ., “การศึกษาย้อนหลังภาวะ Phacomorphic และ Phacolytic glaucoma ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2561”, JKKPHO, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 71–82, ธ.ค. 2019.