[1]
ปิยวัชร์เวลา ธ., “การพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บร่วมกับมีภาวะเลือดออก เหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก”, JKKPHO, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 125–138, มิ.ย. 2020.