[1]
งามดี ผ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง : กรณีศึกษา ”, JKKPHO, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 265–280, ธ.ค. 2020.