[1]
อุ่นเจริญ ก. และ ลีลานันทกุล ว., “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดตำรับประสะขมิ้นอ้อยและสมุนไพรในตำรับ”, JKKPHO, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 225, ม.ค. 2023.