[1]
คงสืบ ห. และ เรืองรัตนตรัย ว. 2019. ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 5, 1 (มิ.ย. 2019), 72–84.