[1]
วัชราธร ธ., ภาโนมัย ณ., พาจันทร์ ธ. และ เจริญชีวะกุล ช. 2022. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย . วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 8, 1 (ก.ย. 2022), 49–67.