[1]
วงศ์วัฒนอนันต์ ว. 2023. อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด ลักษณะทางคลินิก และการรักษาในทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลปักธงชัย. วารสารวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ . 9, 1 (ก.ค. 2023), 62–77.