(1)
เอกสันติ ธ.; ยุพา พ. พฤติกรรมการเลี้ยงดูวัยรุ่นของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร. journalkorat 2018, 4, 53-63.