(1)
คงสืบ ห.; เรืองรัตนตรัย ว. ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว. journalkorat 2019, 5, 72-84.