(1)
คำสวาสดิ์ น. . . เครื่องมือประเมินความปวดในระยะที่หนึ่งของการคลอด : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. journalkorat 2020, 6, 21-31.