(1)
สีสัน ช.; ปัญญาใสโสภณ ธ. . . ผลของโปรแกรมความรู้แจ้งแตกฉานด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. journalkorat 2020, 6, 155-169.