(1)
จำปาหวาย ส.; นุกาศ อ. ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. journalkorat 2021, 7, 18-31.