(1)
วัชราธร ธ.; ภาโนมัย ณ.; พาจันทร์ ธ. .; เจริญชีวะกุล ช. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย. journalkorat 2022, 8, 49-67.